Q

Het samen zoeken. Dat is mij het meeste bijgebleven. Julie en haar team hebben heel goed mee geluisterd naar wat wij voor ogen hadden, want dit was geen eenvoudig thema, geen eenvoudige boodschap. Steeds werd er een goede oplossing gezocht en gevonden. De denkpiste om vanaf het begin de federaties en koepels mee te integreren in het project, bleek de juiste zet te zijn. Ook het feit dat ze de sportsector goed kennen, heeft onze campagne enorm geholpen.”

Jonathan Deleener

Stafmedewerker Communicatie VAD

Awareness case VAD “Vergok je sportplezier niet”

Client
VAD
Date
2022

Services

Campaign Strategy
Creatief concept
User testing
Photo & videoshoot

Content creation
Website landing page
Social Ad management

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid voor alcohol- en andere drugproblemen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. De publieksservice wordt De Druglijn genoemd.

VAD wil bewustwording creëren bij twee hoofddoelgroepen. Enerzijds wil ze de clubleden laten reflecteren over hun eigen gedrag en duidelijk maken dat meer sportkennis niet leidt tot meer winst. Anderzijds wil VAD clubbestuur en sportfederaties laten nadenken over het gokken binnen het clubgebeuren.

Onze uitdaging?

Een succesvol creatief concept uitdenken, inclusief een sensibiliseringscampagne lanceren rond het deelnemen aan sportweddenschappen, waarbij de marketing & communicatie feilloos is, zodat VAD meer mensen kan bereiken en op die manier probeert op te boksen tegen de grote pro gokorganisaties.

Our approach

Brainstorm
Met oog voor strategie startten we de samenwerking met VAD met een brainstormsessie. Tijdens deze workshop werd de algemene insteek van deze campagne vastgelegd: Als je teveel inzet op gokken kan je bij een verkeerde inzet niet meer genieten van epische sportmomenten.

Het doel was duidelijk, we wilden vooral bewustwording creëren. Bij sportclubs, sportfederaties en clubspelers die de gevaren verbonden aan het gokken onder de aandacht brengt.

Creatief concept
Op basis van deze meeting dachten we een creatief concept uit. In de eerste fase zetten we in op een bewustwordingscampagne (HERO). In deze campagne brachten we gokken en de gevaren die eraan verbonden zijn uit de taboesfeer. Bovendien wilden we dat mensen met een gokprobleem -of verslaving weten waar ze terecht kunnen, nl. bij de druglijn. Deze campagne was gericht op alle doelgroepen met als doel zoveel mogelijk bewustwording en autoriteit te creëren.

Vervolgens koppelden we hier een tweede campagne aan, een follow-up campagne (HUB). We verbonden aan deze campagne een charter waarop clubs konden intekenen. Door het engagement van de clubs die intekenden op het charter werd dan in een latere fase campagnemateriaal met hen gedeeld om gedragsverandering te creëren. Deze campagne was duidelijk gericht op conversie, namelijk zoveel mogelijk clubs laten intekenen op het charter.

Marketing & communicatie
Gebaseerd op de te voeren campagnes legden we een marketing- en communicatiestrategie vast. We begeleidden VAD in het aantrekken van hun doelgroepen doorheen de ‘buyer journey’ en bepaalden de campagnes voor verschillende doelgroepen.

Ook gaven we de huidige website een frisse wind met een nieuwe landingspagina (met analytics). Er werd ook goed nagedacht over de social content strategie in functie van het opbouwen van een uitgebreide community.

The results?

Key take-aways

1

Bekend gezicht als drager van de campagne
Het enige wat de campagne nog een extra boost had kunnen geven, is het gebruiken van een bekend gezicht om zo meer PR aandacht te krijgen. Uiteraard is dit afhankelijk van wat de budgettaire mogelijkheden zijn.

1

Goed om partners meteen te betrekken
Het idee om partners en federaties vanaf de brainstorm te betrekken bij het project heeft een grote meerwaarde geleverd aan het uiteindelijke resultaat. Doordat de partners zich meer betrokken voelen, was er ook veel gedragenheid van hun kant.

1

A/B Testing blijft cruciaal
​Elke campagne is anders. Wanneer je een zo groot mogelijk bereik wilt genereren, blijkt uit benchmarks en studies dat een social video ad beter werkt dan een single image ad. In deze campagne bleek de single image ad beter te werken. Daarom is het belangrijk om altijd A/B-testen uit te voeren.

What our customer thought

Q

Het samen zoeken. Dat is mij het meeste bijgebleven. Julie en haar team hebben heel goed mee geluisterd naar wat wij voor ogen hadden, want dit was geen eenvoudig thema, geen eenvoudige boodschap. Steeds werd er een goede oplossing gezocht en gevonden. De denkpiste om vanaf het begin de federaties en koepels mee te integreren in het project, bleek de juiste zet te zijn. Ook het feit dat ze de sportsector goed kennen, heeft onze campagne enorm geholpen.”

Jonathan Deleener

Stafmedewerker Communicatie VAD

Let's talk!

Do you have an own project you’d like to discuss? We offer a free strategy call where our consultant will give you advice on the spot and you can get to know how we work.

IMG-julie-circle-1.png

Wist je dat?

We graag mensen begeleiden om hun droom te bereiken? We houden ook van sport, gezondheid, én koffie.
Dus als u een idee of doel hebt dat u wilt bereiken, laat het ons weten. U maakt ons gelukkig door ons u te laten helpen terwijl we samen een (virtuele) koffie drinken! Geen verplichtingen!
Selecteer het tijdslot dat u best uit komt of neem contact met ons op.